AIS Servis, s.r.o.

O společnosti

Profil společnosti

AIS Servis, s.r.o. je společnost vyvíjející, dodávající a spravující softwarová řešení pro pojišťovny. AIS Servis je dceřinou společností pojišťovny Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Většinou našich kapacit se zaměřujeme především na podporu a rozvoj provozních systémů mateřských společností a jejich dceřiných společností. Vzhledem k naší příslušnosti ke koncernu Vienna Insurance Group, jakožto největší pojišťovací skupině ve střední a východní Evropě, se podílíme také na koncernových projektech v oblasti informačních systémů.
26264315 IČO
7 500 000 Základní kapitál Kč

Management společnosti

Petr Cacka

Petr Cacka prošel od ukončení studií mnohými oblastmi IT, od vývojáře a analytika, přes vedoucího vývojových týmů i nezávislého IT konzultanta v ČR i v zahraničí. Ze všech působení si přinesl především to, že vedoucí v úspěšných SW firmách mají jen ukazovat směr a umetat cestu, vše ostatní si v agilním prostředí lépe a kvalitněji vyřeší jednotlivé týmy.

Petr Cacka

jednatel
Tomáš Hudec

Tomáš Hudec

jednatel
Naši partneři
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Global Expert, s. r. o., člen skupiny Vienna Insurance Group
Twinformatics GmBH, Rakúsko

Hlavní činnosti

Poskytujeme kvalitní a inovativní práce v oblasti:
Vývoj a údržba provozních systémů pro pojišťovny

V současnosti naše systémy úspěšně fungují v Kooperativě a v ČPP. Poskytujeme komplexní podporu při vývoji a provozu, včetně testování a školení uživatelů.

Vývoj a údržba web portálů pro pojišťovny

Pojištění přes internet, hlášení pojistných událostí a poskytování informací a servisu pro klienty, obchodní zástupce a makléřské společnosti.

Podpora likvidace pojistných událostí

Komplexní podpora procesu likvidace pojistných událostí od nahlášení až vyplacení pojistného plnění.

Integrace SAP systémů s informačním systémem pojišťoven

Podpora a zavedení systému, jeho realizace a školení uživatelů systémů Golem a SAP-Insurance.

Mobilní aplikace pojišťoven

Tvorba mobilních aplikací pro potřeby pojišťoven a jejich dceřiných společností.

Integrace Externích systémů a výpočetních modulů

Integrace externích systémů (např. modulů ČKP) a dalších výpočetních modulů (např. pro Global Expert)

Vývoj a údržba datových skladů

DWH, ETL, OLAP řešení.

Grafická a webová nadstavba aplikací pro podporu obchodních činností pojišťoven

Vytváříme nové nástroje pro podporu obchodní činnosti a jejich integraci na stávající systémy.

Práce s pojistnými smlouvami, tisk a elektronická komunikace

Správa pojistných smluv v plném rozsahu od exportu z frontendových systémů, akceptaci, změny až po dožití a zánik smluv, korespondence s klienty.

Podpora zajištění

Komplexní správa podpory zajištění.

Historie
2001 - 2017

Od vzniku až ke spojení

Společnost AIS Servis, s.r.o. vznikla 22. října 2001 jako dceřiná společnost AIS Software, a.s. s cílem rozvíjet a spravovat stávající provozní systémy v pojišťovnách a podporovat provoz pojišťoven. V lednu 2007 byl majoritní podíl AIS Servis, s.r.o. odkoupen pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Tím se společnost AIS Servis, s.r.o. stala součástí koncernu Vienna Insurance Group (VIG). Od konce roku 2009 se stala Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group stoprocentním vlastníkem AIS Servis, s.r.o. Od března 2010 byla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 70% společníkem a společnost Business Insurance Application Consulting GmbH 30% společníkem společnosti AIS Servis s.r.o. V březnu 2016 byl 30% společnosti AIS Servis, s.r.o. od společnosti Business Insurance Application Consulting GmbH odkoupen Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group.

Vienna Insurance Group se sídlem ve Vídni je vedoucí pojišťovací skupinou v zemích střední a východní Evropy. Mimo kmenového trhu v Rakousku působí Vienna Insurance Group prostřednictvím svých dceřiných společností a majetkových účastí v pojišťovnách také v Albánii, Bulharsku, Německu, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lotyšsku, Lichtenštejnsku, Litvě, Makedonii, Polsku, Rumunsku, Rusku, Srbsku, Slovensku, České republice, Turecku, Maďarsku, Ukrajině a Bělorusku. Má také pobočky v Itálii a ve Slovinsku. Na rakouském trhu je skupina zastoupena prostřednictvím Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group, jejíž akcie jsou obchodovány na burze, Donau Versicherung, Sparkasse Versicherung** a Bank Austria Creditanstalt Versicherung. Dále má menšinový vlastnický podíl ve Wüstenrot Versicherung.

Vzhledem k majoritnímu vlastníkovi se AIS Servis, s.r.o. orientuje zejména na vývoj a údržbu systémů pro společnosti skupiny VIG, působící v České republice.

V únoru 2017 došlo k převzetí 100% podílu společnosti Pražská softwarová s.r.o. a od 1.3.2017 je AIS Servis, s.r.o. stoprocentním vlastníkem společnosti Pražská softwarová s.r.o. V současné době má AIS Servis, s.r.o. a Pražská softwarová s.r.o. dohromady více než 180 zaměstnanců, zejména analytiků a programátorů, ale také testerů, techniků a administrátorů.